Algemene voorwaarden lidmaatschap

Jaargang 2019

Lidmaatschap is vereist om te kunnen spelen en onbeperkte toegang te krijgen tot de club en de faciliteiten.De betaling van het lidgeld dient op het aangegeven rekeningnummer te gebeuren, met vermelding van naam en voornaam en refertenummer dat u ontvangt bij uw online abonnementsaanvraag. Uw lidmaatschap wordt definitief na ontvangst van het lidgeld op de rekening van TC Vicogne. Lidgelden worden niet terugbetaaldTC Vicogne schrijft haar leden in bij Tennis Vlaanderen, de overkoepelende tennisfederatie in Vlaanderen. U krijgt een lidnummer van Tennis Vlaanderen en U geniet van de voordelen van lidmaatschap van de overkoepelende federatie.Voor uw lidmaatschap krijgt u:

 • een verzekering via aansluiting bij Tennis Vlaanderen

 • reservatie van de terreinen via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen

 • toegang tot de doucheruimtes

 • toegang tot het clubhuis

 • de gelegenheid om deel te nemen aan de interclubcompetitie en/of de mogelijkheid deel te nemen aan tornooien

 • De mogelijkheid om deel te nemen aan alle evenementen georganiseerd door TC Vicogne.

Reservaties op onze terreinen zijn mogelijk na bevestiging van uw lidmaatschap en afhankelijk van het type abonnement.
Voor S2T-abonnementen gelden beperkingen: reservaties zijn slechts mogelijk gedurende de lessenreeksen. Indien u verder wil spelen na afloop van de lessenreeks, dan is regulier lidmaatschap vereist.Het huishoudelijk reglement is te vinden op onze website, en met uw lidmaatschap verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het reglement. In het reglement zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op:

 • Toegang tot de club

 • Toegang tot de terreinen

 • Kleding- en gedragsrichtlijnen

 • Openingsuren en verlichting van de terreinen

 • Richtlijnen clubhuis

 • Privacy

Als lid beschermt TC Vicogne uw privacy. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden zonder uw expliciete toestemming. Evenwel: foto’s/videomateriaal binnen clubverband en op de terreinen kunnen gepubliceerd worden op de facebookpagina van de club en/of op onze website. Door uw lidmaatschap verleent u hiervoor automatisch uw toestemming. Indien u dit niet wenst, dan kan u dit schriftelijk melden aan het bestuur conform de GDPR-wetgeving. Onze privacy-richtlijnen zijn eveneens te vinden op de website.